Dekontaminacja po pożarze

Gdy Twoja własność zostanie uszkodzona w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub powodzi, niebezpieczne materiały lub związki są częstą komplikacją, która może spowodować dalsze szkody i stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Twojego personelu. Usuwanie materiałów niebezpiecznych powinno być wykonywane wyłącznie przez doświadczoną firmę zajmującą się usuwaniem skutków awarii, która zapewni bezpieczne usuwanie i usuwanie materiałów niebezpiecznych.

Sprzątanie po pożarach stosuje ustrukturyzowane podejście do identyfikacji wprowadzonych zanieczyszczeń powierzchniowych, takich jak pleśń, kurz, pozostałości korozyjne i chemikalia przemysłowe. We współpracy z ekspertami branżowymi, takimi jak higieniści przemysłowi i specjaliści w dziedzinie usuwania materiałów niebezpiecznych i kontroli materiałów zakaźnych, Nasza firma opracowuje i wdraża protokoły naprawy miejsca mające na celu łagodzenie dalszych szkód, usuwanie obcych zanieczyszczeń oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwa personelu i własności.

Jak działamy, by odkazić pomieszczenie?

Co to jest dekontaminacja?

Dekontaminacja odnosi się do procesu oczyszczania szkodliwych substancji i zarazków. Dekontaminacja po katastrofie jest niezbędna dla bezpieczeństwa mieszkańców Twojej nieruchomości, ponieważ zanieczyszczenia mogą przedostawać się do tkanin, papieru i materiałów budowlanych, takich jak drewno. Inne rosną lub wysychają na metalach, betonie i innych bardziej trwałych częściach budynku. Dekontaminacja neutralizuje zagrożenia, takie jak te cztery zanieczyszczenia:

Wilgoć

Burze i powodzie sprzyjają rozwojowi pleśni w firmach i innych budynkach. Pleśń wpływa na meble odzieżowe, produkty papierowe i podobne przedmioty. Może jednak również wpływać na podłogi, płyty gipsowo-kartonowe i materiały budowlane, które wspierają twoją konstrukcję. W budynku może rosnąć różnorodna pleśń, a wiele z nich stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Wszystko, co zatrzymuje wodę, lepiej wyrzucić, ponieważ jak najszybsze czyszczenie i suszenie budynku jest niezbędne, aby zapobiec przyszłym komplikacjom.

Pył

Pył może podrażniać choroby układu oddechowego, przenosić szkodliwe materiały i zapewniać miejsce do osiadania nieprzyjemnych zapachów. Dekontaminacja usuwa kurz z powierzchni i powietrza, eliminując zanieczyszczenia z całego środowiska.

Pozostałości żrące

Katastrofa może spowodować wyciek lub wybuch niebezpiecznych materiałów, które zwykle są dobrze zabezpieczone. Ekstremalne temperatury i silne zderzenia lub inne urazy obciążają takie przedmioty, jak baterie, które zawierają żrące ciecze. Gdy woda wyparuje z tych cieczy, pozostaje żrący osad.

Chemia przemysłowa

Dekontaminacja po powodziach i innych katastrofach może obejmować neutralizację chemikaliów przemysłowych. Niektóre nieruchomości komercyjne wykorzystują substancje, takie jak chlor i amoniak, które mogą stanowić ogromne zagrożenie, gdy poważne okoliczności powodują wyciek chemikaliów z ich pojemników. Narażenie na te chemikalia może zranić lub zachorować Ciebie i Twoich pracowników, dlatego neutralizacja jest najwyższym priorytetem. Wszystkie inne kroki w kierunku renowacji muszą poczekać, aż załogi i pracownicy będą bezpieczni przed potencjalnym narażeniem na chemikalia przemysłowe i inne szkodliwe substancje.

Kiedy konieczna jest dekontaminacja?

Dekontaminacja ma kluczowe znaczenie, gdy przebywanie w budynku naraża mieszkańców na działanie substancji zagrażających zdrowiu. Po katastrofach konieczna jest zwykle dekontaminacja profesjonalna lub na dużą skalę. Na przykład odkażanie po pożarze zmniejsza ryzyko napotkania żrących pozostałości. Jeśli podejrzewasz, że chemikalia, związki lub inne szkodliwe substancje mają wpływ na twoją nieruchomość, powinieneś skontaktować się z profesjonalnym zespołem zajmującym się renowacją, posiadającym możliwości odkażania.

Nasz komercyjny proces odkażania

Kiedy Twoja firma zostanie zanieczyszczona, bardzo ważne jest zneutralizowanie ryzyka i jak najszybsze odrestaurowanie budynku. Kiedy wzywasz do odkażania po pożarze lub innych usług pomocy w przypadku katastrof, nasze zespoły stosują sprawdzony, bezpieczny proces czyszczenia Twojej własności komercyjnej i zapobiegania dalszym uszkodzeniom spowodowanym przez zanieczyszczenia. Trzy etapy naszego komercyjnego procesu odkażania to:

1. Segregacja

Nasze zespoły reagowania kryzysowego zapewniają szybką obsługę i stabilizację miejsca, aby załogi mogły bezpiecznie pracować. Wiemy, że liczy się czas — dlatego docieramy do Twojej nieruchomości wkrótce po tym, jak zadzwonisz, aby rozpocząć proces.

2. Łagodzenie

Dekontaminacja straży pożarnej i podobne usługi wymagają pełnej rekultywacji, aby złagodzić szkody i zapobiec dalszym komplikacjom. Używamy zaawansowanego sprzętu i zalecanych praktyk, aby wyeliminować zanieczyszczenia z Twojej firmy.

3. Przywrócenie

Po usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z Twojego budynku możemy przywrócić nieruchomość do stanu sprzed katastrofy. Poczujesz się swobodniej, korzystając z naszych gotowych rozwiązań do odkażania, aby szybko ponownie otworzyć swoją firmę.

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram